Vælg sprog

Close

Hjælperøgdykker - LFI425

Kursus kode:
LFI425

Varighed: 
3 dage
 
Målgruppe:
Ansatte i virksomheden, som deltager i firmaets interne beredskab og skal virke som hjælpe røgdykker​.
 
Krav til forkundskab:
Helbredsattest til brug i redningsberedskabet.
 
Hovedmål:
Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab og i tilfælde af brand kunne guide og rådgive redningsberedskabet samt indføre iværksættelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager have opnået kendskab til:
- Forbrændingsteorien
- Slukningsmetoder
- Slukningsmidlerne
- Det lokale slukningstogs arbejdsgang
- Bygningskonstruktioners forhold under brand
- Åndedræt og blodets kredsløb
- Røggasser der er farlige at indånde
- Virksomhedens værdiredningsplaner
- Beredskabsplanlægning
- Sporbevaring
 
Have forståelse af:
- Strålerørs anvendelse
- Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde
 
Kunne:
- Anvende mindre slukningsmidler
- Foretage personlig beskyttelse, herunder kunne anvende trykluftapparat og iføre sig komplet beskyttelsesudrustning-
- Bevæge sig i mørke og snævre rum
 
Indhold
- Forbrændings og slukningsteori
- Mindre slukningsmidler
- Materiellære
- Strålerørsøvelser
- Beredskabsloven
- Slukningstogets arbejdsgang
- Bygningskonstruktioners forhold under brand
- Indsatsledelse
- Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde
- Røggasser der er farlige at indånde
- Røgdykkerteknik
- Personbeskyttelse
- Brandhusøvelser
- Værdiredningsplaner
- Beredskabsplanlægning
- Sporbevaring.
 
Eksamen:
Løbende delkontrol foretages under gennemførelse af øvelserne

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies